Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Pracujący od wielu lat naukowcy w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk zajmują się obecnie bardzo skomplikowanymi zadaniami badawczymi, których celem jest między innymi rozwój medycyny czy nanotechnologii. IChF PAN wykonuje swoje zadania statutowe, ale słynie również ze współpracy z wieloma firmami, w tym z prawdziwymi gigantami o międzynarodowym zasięgu. Działalność związaną z chemią fizyczną Instytutu Polskiej Akademii Nauk wielokrotnie doceniano na całym świecie, w tym przyznając wiele wartościowych nagród. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk słynie również z doskonałej oferty edukacyjnej, z którą dzięki stronie internetowej https://pl-pl.facebook.com/ichfpan/ można zapoznać się już teraz.